web tasarım antalya

Banner Slayt
Web Tasarım Standartları

 

Her sektörün kendi içerisinde belli standartları ve kuralları olduğu gibi, web tasarım ve programlama sektöründe de belli bir standart ve kurallar bütünü vardır. Web standartları olarak adlandırılan bu kurallar, internet üzerindeki bilgi depoları olarak görebileceğimiz web sitelerinin, bu bilgileri ziyaretçiye doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Web standartları en basit tabiriyle, biz web tasarımcılarına bir web sayfasının nasıl kodlanması gerektiğini ve tarayıcılarda nasıl görüneceğini anlatan kurallar bütünüdür.

Örneğin internete bağlanmak için  farklı web tarayıcıları ( internet explorer, firefox, opera, safari , nestcape, chrome )  ya da farklı cihazlar kullanan site ziyaretçilerinin bilgiye doğru ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi için web sitemizi bu standartlar doğrultusunda kodlamak oldukça önemlidir. 

 

W3C Konsorsiyumu ve Web Tasarım Standartları

W3  (World Wide Web Consortium),  web standartları kurallarını belirleyen ve bu alanda araştırmalar yaparak geliştiren  ticari ve eğitim kurumlarının konsorsiyumudur. W3 konsorsiyumunun yaklaşımını anlamak adına web standartlarını daha teknik bilgilerle açıklayalım.

 

HTML ve XHTML

 

İlk olarak  HTML (Hyper Text Markup Language - Hareketli Metin İşaretleme Dili) ve XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language - Esnetilebilir Hareketli Metin İşaretleme Dili) arasındaki farkı anlamak önemlidir.

 

Web sayfaları hazırlarken kullandığımız en temel kodlama dili HTML 'dir ve 2000 yılında W3C tarafından geliştirilerek XHTML olarak tanımlanmıştır. Bu geliştirme, web sitesinin tarayıcılar ve arama motorları açısından daha kolay ve doğru anlaşılabilmesi için yapılmıştır. Bu gelişmeleri takip etmek ve yapılan düzenlemelere uymak biz web geliştiriciler olarak hem işi doğru yapmak, hem de web sitesinin tarayıcılar ve arama motorlarındaki başarısı açısından önemlidir.

 

XHTML İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Kodlamada kullanılan html, body, head, title, p, a gibi tüm taglar ve bu tagların width, height, gibi tüm parametleri küçük harflerle tanımlanmalıdır. Ayrıca tagların aldığı parametlere ait değerler tırnak içine alınmalıdır.
  Örneğin,  <BODY> ....... </BODY> veya <table WİDTH=100px></table>  hatalı bir yazım şeklidir. <table width="100px"></table> ise doğrudur.
 2. XHTML dilinde bazı taglar <html></html> örneğindeki gibi kapatılmazlar ve tek başına kullanılırlar (Örn: <img>, <br />, <hr />) . Bu taglar kapatılırken <img src="..."  />  şeklinde  kapatılmalıdır.
  Örneğin, <img src="..." > </img> ve   <img src="..." > kodları yanlışken <img src="..." /> kodu doğrudur. Ayrıca kapanış için kullandığımız  "/>" kodundan önce bir boşluk bırakılması gerekmektedir.
 3. Açılan taglar doğru hiyerarşi ile sıralanmalıdır.
  Örneğin, <div><strong>örnek yazı</strong></div> kod grubu  doğru iken  <div><strong>örnek yazı</div></strong> kod grubu  XHTML için hatalıdır.
 4. Arama motorlarını bilgilendirmek amacıyla linklere  title=""  başlık tagı eklenmelidir. Resimlerde ise alt=""  tagının kullanılması standartlar için gereklidir.
  Örneğin, <a href="http://www.orgbilisim.com" title="web tasarım">Web Tasarım</a>
                   <img src="....jpg" alt="ürün adı" />
 5. HTML için name="" tagı kullanılırken XHTML 'de bunun yerini id="" tagı almıştır.
  Örneğin, <div name="kutu"></div> yerine artık <div id="kutu"></div> kullanımına geçilmiştir.
 6. XHTML uyumlu bir kodlama için sayfaların döküman tipi mutlaka belirtilmelidir. Döküman tipi <!DOCTYPE> kullanılarak tanımlanır. Aşağıdaki kod grubunun kullanımı sitenizin türüne ve kodlamanıza göre değişebilir.
  Örneğin, <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   

CSS

 

Bir diğer konu da web sayfalarımızı oluşturan tüm öğelerin ( sayfa pozisyonları,  başlıklar, menüler, paragraflar, metinler, tablo veya div katmanları vb.)  nasıl görüneceğine karar verdiğimiz biçimlendirme kodlarıdır. Bu kodlarında standartlara uygun yapılması gerekmektedir.  Renklendirme, genişlik ve yükseklikler, metin fontları ve büyüklükleri gibi daha bir çok biçimlendirmenin bulunduğu tüm bu işlemleri, CSS (Cascading Style Sheet - Basamaklı Stil Şablonları)  olarak adlandırılan dili kullanarak yapmamız hem web geliştiriciler olarak bizler için hem de sitemizi indeksleyen arama motorları için önemlidir.

 

Çünkü bu sayede içerik (siteyi oluşturan kaynak kodları)  ile sunum (biçimlendirme kodları) birbirinden ayrılmış olur . Daha basit ifadeyle web sitesinde yer alan öğelerin renkleriyle yada genişlikleriyle ilgilenmeyen arama motorları, siteyi indekslemek istediklerinde gerekli olan kaynak kodlarını sade ve ihtiyaçlarına uygun haliyle kaydetmiş olurlar.  Bu yöntem ayrıca merkezi bir dosyadan tüm bu biçimlendirme işlemlerini yönetebilme imkanını da sağladığından oldukça önemlidir.

 

WEB TASARIM STANDARTLARININ ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONUNA (SEO) ETKİSİ

 

Yukarıda bahsettiğimiz ve özetle kabul görmüş kurallar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz web standartlarının, arama motorları gözünde ve bulunabilirlik açısından olumlu etkileri vardır. Şüphesizki arama motoru optimizasyonu (seo) çalışmaları bir çok kriterin yerine getirilmesiyle sağlanır ve başarılı olmak adına bir çok yöntem barındırır. Fakat web standarlarına uygun hatasız siteler üreterek, site ziyaretçilerinin hızlı ve doğru bir biçimde erişimini sağlamış olmanız, sağlıklı bir site için oldukça önemlidir. Ayrıca web standartları kriterlerine uygun bir web sitesi, arama motorları ve seo açısından size artı puan kazandıracaktır.

Bu yazı ORG Bilişim tarafından hazırlanmıştır.

 

0 yorum
Yorum Yazın
Adınız (*):
Yorum (*):
Blog Spotu

web tasarım blog

 

web tasarım insan kaynakları

web tasarım teknik destek

Site Map
Makalede web tasarım ve web tasarım standartları ile ilgili bilgiler verilmektedir.